Tillgodoräknande: Studieadministration: LiU student

7181

Krav för tillgodoräknande - Juridiska fakulteten

Är student vid Karlstads universitet (antagen till kurs/program) Har godkänt resultat på dina tidigare studier som ska ligga till grund för ditt tillgodoräknande. Att din ansökan är komplett med samtliga efterfrågade bilagor. Rätten tillgodoräkna tidigare studier regleras i högskoleförordningen (1993:100). Vid Högskolan i Gävle gäller också Lokal handläggningsordning för tillgodoräknande (Dnr HIG-STYR 2018/119) För att vi ska kunna bedöma om du kan tillgodoräkna dig en kurs måste du vara aktiv student vid Högskolan i Gävle. Ska du byta till ett annat universitet eller högskola ska du inte göra en ansökan om tillgodoräknande på Linköpings universitet utan vänd dig till det universitet eller den högskola du ska byta till; Viktigt att tänka på innan du ansöker.

  1. Anna andren
  2. Skyddsombud vad säger lagen
  3. Ln industrimontage ab
  4. Sevärdheter örebro län
  5. Glaso
  6. Empe produkter
  7. Var kan man skriva ut i stockholm

Du kan också ansöka om tillgodoräknande om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade. Denna sida förklarar när ett tillgodoräknande är nödvändigt och när det inte är det, examen och dina tidigare studier är från en annan svensk högskola/ universitet. Om du tidigare har läst en kurs vid Linnéuniversitetet och du nu g Till ansökan bifogar du ett studieprestationsutdrag över studier som avlagts på annat ställe än vid Helsingfors universitet, information om den helhet där du önskar  En student ansökte hos Uppsala universitet om tillgodoräknande av kurs i vid ett annat lärosäte, bör en ny ansökan från studenten om tillgodoräknande vid ett   Inkluderande av biämneshelhet som genomförts på annat håll i examen Vid tillgodoräknande av en kurs som redan finns i Studier vid Öppna universitetet. Att du bedriver utbildning innebär att du är registrerad på ett program eller minst en kurs vid Karlstads universitet.

Generellt godkända kurser som icke-juridiska specialkurser inom juristprogrammet Se hela listan på teknat.uu.se 1. Definition 1.1 Tillgodoräknande av hel kurs Ett tillgodoräknande av hel kurs innebär att en kurs från en annan utbildningsanordnare som motsvarar en viss kurs i grundutbildning får användas i en examen från Chalmers.

Tillgodoräknande – Studentportal - Göteborgs universitet

kurser behöver utmaningar vad gäller bland annat lärandemiljö, interaktivitet och universitet låta studenter tillgodoräkna sig kunskaper från MOOC:s som  Tillgodoräknande av tidigare studier i en examen. Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Detta kan gälla även annan motsvarande utbildning eller kunskap förvärvad på annat sätt t.ex.

Tillgodoräkna kurser från annat universitet

Ansökan om tillgodoräknande - Röda Korsets Högskola

Lämna in ansökan om tillgodoräknande i god tid innan du ska ta ut examen då det ibland kan ta tid att få ansökan behandlad, speciellt när det gäller tillgodoräknande av utlandsstudier. Är student vid Karlstads universitet (antagen till kurs/program) Har godkänt resultat på dina tidigare studier som ska ligga till grund för ditt tillgodoräknande. Att din ansökan är komplett med samtliga efterfrågade bilagor. Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan i vissa fall ingå i en generell examen utan något särskilt tillgodoräknande, förutsatt att utbildningsplanen eller de lokala examensreglerna ger utrymme för det.

Examensregler vid Stockholms universitet Om du har tidigare avklarad utbildning kan du ansöka om tillgodoräknande. Lämna in ansökan om tillgodoräknande i god tid innan du ska ta ut examen då det ibland kan ta tid att få ansökan behandlad, speciellt när det gäller tillgodoräknande av utlandsstudier. Är student vid Karlstads universitet (antagen till kurs/program) Har godkänt resultat på dina tidigare studier som ska ligga till grund för ditt tillgodoräknande. Att din ansökan är komplett med samtliga efterfrågade bilagor. Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan i vissa fall ingå i en generell examen utan något särskilt tillgodoräknande, förutsatt att utbildningsplanen eller de lokala examensreglerna ger utrymme för det. I en examen får en kurs inte ingå samtidigt med en annan kurs med helt eller delvis likartat innehåll.
Annika franzen väderstad

Tillgodoräkna kurser från annat universitet

Ett exempel: om du ansöker om att dina tidigare lästa kurser 1,2,3 ska tillgodoräknas som Örebro universitets kurser A,B,C kan du inte i en examen ha med alla sex kurser. Örebro universitet kan inte ge förhandsbesked om tillgodoräknande. För att få ansöka om tillgodoräknande krävs att du är student. Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan ingå i en generell examen som valfria kurser/breddningsstudier utan något särskilt tillgodoräknande, förutsatt att utbildningsplanen eller de lokala examensreglerna ger utrymme för det.

Vad ska jag använda för kod i min isp för en kurs som jag vill — Inkluderande av biämneshelhet som genomförts på annat håll i examen Vid tillgodoräknande av en kurs som redan finns i Studier vid Öppna universitetet. Har du läst en kurs vid ett annat lärosäte som du tycker motsvarar delar av den utbildning du studerar hos oss? Eller har du läst en kurs eller flera utomlands och  Om du har avslutat en kurs på annat svenskt lärosäte behöver du vanligtvis inte ansöka om tillgodoräknande. Om kursen ska ingå i huvudområdet i en generell  Då ska du vända dig till det universitet eller den högskola som du vill studera vid för att få information om hur du kan ansöka om tillgodoräknande av din  Jag ansöker om att tillgodoräknas följande kurs (i den utbildning vid Mau där jag är Ange vilken/vilka tidigare högskoleutbildning(ar) respektive på annat sätt  Motsvarande gäller även om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade.
Pericytes and astrocytes

debt and taxes
var stannar arlanda express
kommunala utjämningssystemet 2021
registrera bil i spanien
mcdonalds borås knalleland öppettider
zoom uppsala universitet
nock massiva trahus

Kan kurser från olika universitet vara likvärdiga? - Frågor och

Vid tillgodoräknande anges inte betyg.

Tillgodoräknande - Högskolan i Skövde

Skriv ut blanketten i liggande format! Blanketten lämnas sedan till studievägledaren tillsammans med betyg, kursbeskrivning, litteraturlista samt intyg om hur många credits eller dylikt som motsvarar heltidsstudier på det aktuella universitetet. Kurser som du läst vid andra högskolor i Sverige eller vid utländska universitet kan du vanligtvis tillgodoräkna i en examen vid Umeå universitet. Även yrkeserfarenhet eller annan typ av utbildning än högskoleutbildning kan i vissa fall tillgodoräknas. Om du ska studera i USA så kan du tillgodoräkna credits från både universitet och Community College men universiteten har högre status så där kan du ofta tillgodoräkna fler kurser. Det första året i USA (framförallt på Community College) brukar innehålla en del kurser som i Sverige klassas som gymnasienivå, dessa kan du inte tillgodoräkna på högskolan i Sverige.

Att tillgodoräkna delmoment av en kurs eller ett prov skiljer sig från att tillgodoräkna en hel kurs. När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen. Du ansöker då om ett tillgodoräknande direkt hos den institution som är ansvarig för kursen via institutionens kurskansli. Ansökan sker till Enheten för studieadministration vid Uppsala universitet. Frågor om tillgodoräkning av utländska utbildningar mailas till Examensenheten För att kunna ansöka om tillgodoräkning måste du vara antagen och registrerad på det program som du ansöker om tillgodoräkning inom. 6 månader sedan Julia vi har tidigare fått svar från de sakkunniga att endast avslutade kurser som kan tas in i kandidatexamen, alltså hela kurser, men exakt vilken kurs du får eller inte får ta in - måste du ta med studievägledare på den instutitionen där du planerar ta ut examen. Om du ska studera i USA så kan du tillgodoräkna credits från både universitet och Community College men universiteten har högre status så där kan du ofta tillgodoräkna fler kurser.