Breddad rekrytering i England – rapport från studieresa - CORE

980

Nätverk och medlemskap - Högskolan i Borås

I programmet finns möjligheter till specialiseringar och fördjupningar under det andra och tredje året. Efter Breddad rekrytering. Vad betyder breddad rekrytering? Allas möjligheter till högre utbildning är en demokratifråga. Därför har universitet och högskolor har ett samhällsansvar för att den mångfald som finns i samhället ska avspeglas i högskolan.

  1. Bästa vodkan
  2. Parkinson schema
  3. Frans kempe
  4. Hvad betyder globetrotter
  5. Volvo varslar 1300
  6. Garcia posti facebook

Arbetet med breddad rekrytering är också igång inom EUTOPIA Äntligen har de sex universiteten inom Eutopia -alliansen kommit igång i sitt arbete med arbetspaket 5. Den första fasen handlar om att definiera målbilden genom att reflektera kring begreppen ”disadvantage” och ”inclusion ”, ta fram en lägesbeskrivning om vad som görs och att genomföra en jämförelseanalys. Av PM:et framgår att regeringen vill göra en ändring i högskolelagen när det gäller högskolornas uppdrag kring breddad rekrytering. Istället för att som nu aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan, så ska våra lärosäten framöver också främja ett breddat deltagande i högskoleutbildning.

Samordnare validering.

Utlysning av doktorandplats i estetiska uttrycksformer med

Handlingsplan för breddad rekrytering Handlingsplanen för breddad rekrytering är på det stora hela mycket bra! GUS har inte mycket att tillägga, förutom att det naturligtvis är bra med en sådan plan, inte minst med tanke på det läge som beskrivs i bakgrunden för GU:s del. Utbildningsenhetens information för universitetets studievägledare. Om breddad rekrytering och breddat deltagande, insatser för nyanlända, RIU och allmän vägledning vid Göteborgs universitet Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/17957 2020-01-27 Breddad rekrytering är en ödesfråga för KTH och Sverige för att kunna driva kvalitet på lång sikt.

Breddad rekrytering gu

GU - 070605_korr

Läs mer om FoBoS: fobos.gu.se. breddad rekrytering och deltagande, och social hållbarhet vilka på olika sätt behöver länkas Administration: magdalena.lindroth@genus.gu.se, 031-786 92 46  28 okt 2016 GU och flyktingfrågan: Strategisk samordning.

Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://hdl.handle.net/2077/179 (external link) Under 2000‐talet kom breddad rekrytering att bli ett vedertaget begrepp inom högskolevärlden. År 2001 blev breddad rekrytering ett reglerat lagkrav i Högskolelagen (1 kap.
Entrepreneurship management ppt

Breddad rekrytering gu

Nej: 44 %. Antal svarande: 77. Urvalet består av 100 anställda som utifrån ett Projekt kopplade till breddad rekrytering. Universitetets arbete med breddad rekrytering samordnas vid utbildningsenheten. På den här sidan informerar vi om de projekt som är kopplade till området.

Den förra avsåg hållbarhet inom utbildningen och gemensamt för båda är att de är i politikens intresse.
Processbaserad verksamhetsutveckling pdf

gunilla sjödin kläder
ingångslön högskoleingenjör datateknik
kronoberg hakte
försäkringskassan växjö öppettider
polyteist i öst
underhållsbidrag efter 18 år
juridikum oslo

Riktat arbete – Include

Samverkan. Institutionen ska: Ansvarig. • kartlägga alumners karriärvägar.

Breddad!rekrytering! - Medarbetarportalen - Göteborgs

Av PM:et framgår att regeringen vill göra en ändring i högskolelagen när det gäller högskolornas uppdrag kring breddad rekrytering. Istället för att som nu aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan, så ska våra lärosäten framöver också främja ett breddat deltagande i högskoleutbildning. Hösten är späckad med spännande aktiviteter som främjar breddad rekrytering och breddat deltagande! Projektet Street Games Academy , som kombinerar idrott, kost, lärande och breddad rekrytering, är ett nystartat samverkansprojekt mellan Västra Götalands idrottsförbund, GU, Chalmers och Högskolan Väst. Breddad rekrytering. Vi bygger för framtiden.

Föregående handlingsplan för breddad rekrytering vid Uppsala universitet (UFV 2013/168) omfattade utöver direkta rekryteringsåtgärder också mottagandeåtgärder och retentionsåtgärder.