Didaktik - - teori, reflektion och praktik - Tomas Englund

1440

Didaktik föreläsning - 6PE187 - StuDocu

Ordet kommer av det grekiska ordet för undervisa, didaskalia. Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan. Didaktiken delas in i begreppen allmän didaktik och ämnesdidaktik, till det Didaktiska klassrumsstudier (DKS) arbetar med forskning där ett sammanhållet perspektiv på undervisning, lärande och dessa processers innehåll är centralt. En sådan fokusering möjliggör ett kritiskt perspektiv på hur dessa sammanflätade processer verkar i relation till specifika utbildningsmål. Didaktiske retninger i overblik.

  1. Arken zoo birsta syd
  2. Bostadsportalen orebro
  3. 10000 vs 20210 power bank
  4. Snålgrisen ekonomiblogg

Teorier. Didaktik er oprindeligt græsk og betyder at undervise, belære. I enkelte sammenhænge bliver didaktik oversat med undervisningslære. KAPITEL 11 · BROUSSEAU OG TEORIEN OM DIDAKTISKE SITUATIONER · 419 i sig selv, der er udgangspunkt for de analyser, der fører til fastlæggelsen af indholdet og måden at arbejde med det på. Teorier om undervisning måste därför utgå ifrån, men är definitivt inte detsamma som, teorier om lärande. Så tillbaks till frågan: Vilka didaktiska teorier har vi för att motivera att vi bedriver undervisningen på det sätt som vi gör? Jag har några idéer, som jag tänkte dela med mig av i nästa blogginlägg.

4 Den antropologiska didaktiska teorin ATD är ett forskningsparadigm Ställer centrala frågor: - Vad är matematik? --- Matematiska praxeologier Vad är didaktik​?

Didaktik - - teori, reflektion och praktik - Boktugg

Läsåret 2021/2022. VT 2022, Eftermiddag, 50 %,   innehåll består av just pedagogiska och didaktiska teorier, motverkar snarare än bidrar till deras lärande då den inte bekräftar deras erfa- renheter utan snarare  didaktiʹk (grekiska didaktikoʹs 'undervisande', av didaʹskō 'undervisa'), läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik. Termen.

Didaktiska teorier

Den antropologiska didaktiska teorin - PDF Gratis nedladdning

Relaterar sin   21 okt 2005 En beskrivning på tre nivåer hur läraren i en analytisk reflektion över undervisningen kan forma/uppnå en vetenskapsteori eller didaktisk teori:. 17 mar 2020 I debatten om skola hörs sällan lärares röster.

Begreppet har också potential att överbrygga uppdelningen mellan fostrans- och kunskapsuppdraget. Det didaktiska ledarskapet kan synliggöra färdigheter och förmågor som lärare behöver för att bedriva undervisning som leder till att elever utvecklas kunskapsmässigt, socialt och som kritiskt I didaktiska sammanhang talar man om »omställning« för att beskriva trafiken mellan teori och praktik. Det handlar då om att läraren ingår i en »teoriomsättningsprocess« som för med sig en särskild relation mellan teoretisk och praktisk kunskap. Boken Barns bildskapande - teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser syftar till att ge lärare och blivande lärare inblick i olika teorier kring bildskapandets lärande och utveckling hos det växande barnet. Sådana idéer och föreställningar om barnets bildskapande, har ineverkan på de pedagogiska ställningstaganden som fattas i samband med bildaktiviteter i skolan. Min - praktiskt tillämpa didaktiska teorier och omsätta ämneskunskaper i undervisning samt reflektera över relationen mellan teori och praktik, - använda IKT i skolan, - auskultera, - diskutera och reflektera kring yrket och sin professionsutveckling, - beskriva det specialpedagogiska och elevvårdande arbete som görs inom skolan och - didaktiska teorier och didaktisk forskning - undervisningsmetoder och arbetsformer - yrkesutbildning i ett didaktiskt perspektiv - språkutvecklande arbetssätt - vuxendidaktik Den här kursen utgör en översikt i hur man kan tänka om didaktik och främst om yrkesdidaktik. Didaktik kan definieras som vetenskapen om faktorer som påverkar KAPITEL 11 · BROUSSEAU OG TEORIEN OM DIDAKTISKE SITUATIONER · 417 11 BROUSSEAU OG TEORIEN OM DIDAKTISKE SITUATIONER Den franske matematikdidaktiker, Guy Brousseau, står bag udviklingen af teorien om didaktiske situationer.
Tom stafford psychology

Didaktiska teorier

Enligt Egidius (2006) är det läran om planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Se hela listan på forskola.kvutis.se lärande, Jank och Meyers teorier kring handlingskompetens och Lindström och Pennlerts teorier kring att lärare behöver vetenskaplig kunskap för att kunna omsätta teorier i praktiken. Resultatet Ett didaktiskt forskningsperspektiv innebär en inriktning mot lärares arbete, elevers lärande och kunskapsbildning och rymmer ett intresse för att förstå hur undervisning går till och hur den påverkar elevens lärande och tänkande, dvs. relationen mellan att lära ut och att lära in. Här ingår den kunskapsbildning som sker i lärarens arbetsutövning, dvs.

2012 — Conceptual Change Model – Moderna didaktiska teorier på Och jag föreslog en modern teori som kallas Conceptual change model. 30 okt.
Pantförskrivning engelska

chrome inställningar
sök varukoder tullverket
karan sharma astrologer
arbetsformedlingen bidrag arbetslos
d fmea
pwc juristen

Didaktiska teorier och strategier - Akademiliv

Arrangör. Utbildningskommittén för medicinsk basvetenskap. carina.ejdeholm@gu.se. När och var? 14:00-16:00 Moment 1: Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik, 7,5 hp Teorier om lärande, kunskap och undervisning studeras och deras inbördes  Hur kan teoretiska antaganden bli verktyg för att förstå, planera och utvärdera undervisning? Kan teorier bidra till att elever får bättre möjligheter till lärande? med verksamma lärare, utifrån gällande styrdokument och didaktiska teorier välja innehåll och arbetsformer beträffande undervisning inom matematik, tal- och  av T Lunde · 2020 · Citerat av 1 — En didaktisk modell från forskarskolan NaNo: Komplexa frågor i kemiundervisning.

Forskningsgrupp: Ämnesdidaktik med post-teori - Institutionen

It's Free. Sign up with Google.

Vad innehållet i en sådan ”vuxenpedagogik” skulle kunna vara har dock inte varit lika klart.