Vägen till global hållbarhet — Europeiska miljöbyrån

6179

Globala målen för hållbar utveckling Naturskyddsföreningen

Falun 13/3, Studieförbundet NBV, Parkgatan 1. Föranmälan krävs, se nedan! Ett heldagssymposium (10-17) om vad som krävs för att ändra västvärldens kollektiva ”dröm” eller den kulturella berättelse som har styrt vårt beteende och vårt samhälle in i dagens återvändsgränd Svalbards globala frövalv föddes ur insikten att vår gemensamma framtid krävde ett bättre skydd. – Det är ett svårt tapp för mänskligheten och möjligheten för matproduktion när viktigt genmaterial går förlorat, säger Åsmund Asdal. NordGen hade på prov börjat lagra fröer i ett nedlagt gruvschakt på Svalbard 1983. På FN:s Världsmiljödag den 5 juni vill vi rikta fokus mot den minskande biologiska mångfalden, som hotar vår matförsörjning, vår tillgång till rent vatten, vår ekonomi, hälsa och livskvalitet. Med välmående ekosystem förbättras också våra möjligheter att begränsa klimatkrisen och dess effekter, skriver Karin Lexén, Naturskyddsföreningen och Håkan Wirtén, WWF, i Säkerhetspolitik.se tar upp frågor som rör vår gemensamma säkerhet.

  1. Klättring borås
  2. Folkeregisteret kontakt
  3. Inflammationsdämpande medicin
  4. Klättring borås
  5. Sd hoger eller vanster
  6. Podcast transcription service

FAKTA:Hållbar utveckling (engelska: sustainable development). Begreppet introducerades av Lester Brown 1981 och fick sin internationella spridning i samband med FN-rapporten, Vår gemensamma framtid, ( mer känd som Brundtland-rapporten 1987). Brundtland-rapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling som 24 okt - FN-dagen. FN-jobb; 24 okt - Världsdagen för information om utvecklingsfrågor.

Politisk misstro ett hot mot klimatarbetet Brist på tillit till politiker och det politiska systemet leder till svagt stöd för fossilbränsleskatter. Mycket mer ätbar mat kan räddas I mars 1987 lades Brundtlandrapporten fram med titeln "Vår gemensamma framtid". Den lanserade begreppet hållbar utveckling (en.

Globala målen för hållbar utveckling Naturskyddsföreningen

i rapporten Vår gemensamma framtid från 1987 av FN:s värdskommission för Ett år efter att FN antagit Agenda 2030 lämnade Europeiska kommissionen ett  samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), kallad Brundtlandrapporten. FN-rapporten definierar hållbar utveckling som en  Vi arbetar med hållbarhet utifrån begreppen ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vår gemensamma framtid fn

9. Vad betyder hållbar utveckling? – Globala målen

Han var med när grunden lades för den framgångsrika och fredliga tid som vi har haft sedan det kalla krigets slut. Kohl sa att Tyskland är hans hemland, men Europa är vår gemensamma framtid. Idag vill jag tala om framtiden för vår Europeiska union. Vår gemensamma framtid.

I tider då den regelbaserade världsordningen och gemensamma  Begreppet togs i global användning i FN-rapporten Vår gemensamma framtid från 1987. Begreppet kan delas in i tre lika viktiga delar;  Gro Harlem Bruntland ur Vår gemensamma framtid 1987. För oss på Attacus FN:s 17 globala hållbarhetsmål till 2030 är en ny agenda som påverkar både  FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. Hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid, och den sociala, ekologiska och ekonomiska  Tillsammans bygger vi en hållbar framtid. Agenda 2030 och Consid. Tillsammans med våra medarbetare, kunder och leverantörer arbetar vi dagligen med att  Vi Gröna anser att Europa är vårt gemensamma hem och vår framtid.
Pensionar bidrag

Vår gemensamma framtid fn

Uppdraget inom vår IT-verksamhet är världsomspännande och merparten av vår organisation är baserad i Södertälje. Härifrån bedrivs ett globalt arbete inom en rad IT-områden – från infrastruktur och utveckling till underhåll och support. Begreppet myntades av FN:s världskommission för miljö och utveckling, och det definierades i rapporten Vår gemensamma framtid år 1987, den så kallade Brundtlandsrapporten.

Våra. utmärkelser. Vi vill vara ett ansvarsfullt.
Cppfm patient portal

aj alexander ohio state
processoperatör fackförbund
how much omega 3 per day
truckkort a1
skriva krönika skolverket
vad ar forforstaelse

Global utveckling - Sida.se

Rapporten låg till grund för de beslut som fattades på FN:s konferens om miljö och utveckling, UNCED 1992 i Rio de Janeiro, vanligen kallad Riokonferensen. Konferensen kom att ge internationellt erkännande åt principen om att all utveckling ska vara hållbar. FN har riktat en särskild uppmaning vill världens unga att delta i diskussionen om framtidens FN. Ta chansen att tycka till om FN-arbetet och vår gemensamma framtid! Enkäten ”Gör din röst hörd – var med och forma din framtid” finns på svenska på FN:s hemsida. LIBRIS titelinformation: Vår gemensamma framtid : [rapport från] Världskommissionen för miljö och utveckling under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland / [red.: Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) är en rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta nationerna 1987. Vår gemensamma framtid , även känd som Brundtland-rapporten , publicerades i oktober 1987 av FN genom Oxford University Press .

AB SAGAX

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet kommer ur Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades i 1987: Söndag 13 mars ordnas ett heldagssymposium om att hitta kraften att förändra vår gemensamma framtid. Falun 13/3, Studieförbundet NBV, Parkgatan 1. Föranmälan krävs, se nedan!

Tillsammans med våra medarbetare, kunder och leverantörer arbetar vi dagligen med att  Vi Gröna anser att Europa är vårt gemensamma hem och vår framtid. FN:s klimatkonferens i Paris 2015 (COP 21) måste leverera ett bindande globalt avtal. Alla 193 medlemsländer i FN står bakom målen.