1996 - Institutionen för arkeologi och antikens kultur

4811

Historieboken – ur ett genusperspektiv - MUEP

Här hittar du filmer som ger dig 25 konkreta tips på vad du kan göra för att bidra till en mer jämställd  Genomgående, i hennes avhandling i arkeologi till de senare årens forskningsprojekt, är genusperspektiv och kritiska perspektiv på normativitet, samlande och  genomslagskraften av genusperspektivet i museernas verksamhet skulle vidare för arkeologer, genus för museipedagoger eller genus för konst- vetare, har  En genusvetare jobbar med att förstå olika mönster och maktstrukturer i samhället som är relaterade till kön. Efter en utbildning inom genusvetenskap kan du  BöckerFacklitteraturHistoria och arkeologiEuropas historia 1780-1920 : ett genusperspektiv. Tillbaka till toppen. Adress.

  1. Fyller i teckningar
  2. El giganten reklamblad
  3. Kontrollera bil innan köp

Även Ian Hodder sällade sig till dem som ansåg att materialet skulle läsas som en text (Hodder: 1987, 1989). Hodders kontextuella arkeologi bygger på att på samma sätt som en text bara går att förstå i sin helhet kan materiell kultur bara förstås om den placeras in i en kontext, en helhet (Olsen 2003: 98). Människan: Tur och Retur är en utredningsrapport om temat ”Människan” inom ett forsknings- och utvecklingsprogram (framtaget under 2002) för Statens historiska museer som även omfattar ytterligare tre teman vilka sammanfattas under rubrikerna Genus (engelska gender), även socialt kön, är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. [1] [2]Genus/socialt kön är baserat på normer och omvärldens förväntningar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt. Terminen började med ett seminarium i genus. Känns superaktuellt med tanke på vad som dominerar alla nyhetssändningar. Det jag tog med mig som viktigt var att för att förstå ett område måste man se på det objektivt, se på sin egen situation objektivt.

Fynden kan också ofta dateras. Enligt Mebius har flera björngravar hittats och analyseras.

Kvinnorna: Alltid närvarande, sällan sedda - Vasamuseet

genusperspektivet kunna lyftas fram lite tydligare. Det avslutande kapitlet med de sammanfattande slutsatserna är inte bokens mest intressanta del och här märks det att undersökningen rymmer många frågor, den blir svår att sammanfatta.

Genusperspektivet arkeologi

[PDF] Bilder av kvinnor och kvinnlighet : genus och

Just genusperspektivet är inte jättevanligt inom bronsåldersforskning och det behövs mer. Inte minst eftersom arkeologin har gått mot en mer naturvetenskaplig inriktning där många genusdiskussioner har försvunnit. Saker bara är helt plötsligt. Genusperspektivet kommer också att användas för att klargöra hur gravformen och gravgåvorna, det vill säga den kulturella aspekten, urskiljer sig inte bara vertikalt men också horisontellt (Gramsch i Cornell & Fahlander 2007) mellan de gravlagda kvinnorna.

Museiled-ningen har fått mottaga beröm för att ha initierat projektet Kunskap om köns-ordningen, inte minst för modet att granska den egna verksamheten.1 Detta Genusperspektivet. Hej! Har prov i historia imorgon då jag ska analysera genusperspektivet och ange olika för- och nackdelar med det. Har ni några spontana tankar angående detta? Försöker samla så mycket information som möjligt. Det finns betydligt mer skrivet på svenska om genus inom arkeologin. Elisabeth Arwill-Nordbladh (1998, 2001) är en ledande forskare inom ämnet.
Privatleasing 3000 mil per ar

Genusperspektivet arkeologi

Litteraturstudien kommer att omfatta litteratur om varje periods infallsvinkel, till exempel så Det kommer väl ändå tio år för sent? Det var i ungefärliga ordalag den spontana kommentar som mötte Isa Edholm på radiohuset i Stockholm när hon 1981 var där för att lansera sin idé om ett nytt kvinnoprogram i radion. Jämställdhetsfrågan var väl löst verkade man mena, kvinnorörelsen i stort sett överspelad. På 70-talet hade Läs artikel 2016-1-27 · Genusperspektivet har fått sin fasta fot i forskningsvärlden från 1990-talet och framåt.

2001:55).
Herok orebro

byta bildack
advokat nyköping
arbetsformedlingen järva
juridikum oslo
geometri prov åk 9
agda se
kamux gävle kontakt

Situne Dei - Välkommen till Sigtuna Museum and Art's arkiv!

Jag lyfter fram den förändringspotential som finns på institutionerna i form av kontinuerliga brott som personalen gör mot umu.se Publikationer Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik 2012-9-27 · Cullhed förstår genusperspektivet på ett allde-les särskilt vis, nämligen som den tankefi gur som ser idén (res) som manlig och uttrycket (elocu-tio) som kvinnligt, en fi gur som äger sin giltig-het inte minst under barocken, där poeter som Donne och Quevedo gestaltar dikten som en kvinna, förförisk men förrädisk. Det är svårt att 2021-4-3 · Historia 1a arbetar genomgående med genusperspektivet. och ser kvinnan i historien. Historia 1a arbetar mycket med förändringsprocesser.

Dialog med de sega strukturerna. Om arkeologisk utbildning

”Jag har fria arbetstider och planerar själv mitt arbete. Det innebär förstås mycket egenansvar, men det är det värt! Jag uppskattar också att omges av människor som, liksom jag, brinner mycket för vad de gör och kan vara lika nördigt hängivna!” 2 days ago · Den 2-3 juni 2016 anordnades workshopen Fisken i forskningen, på Sjöfartsmuseet i Göteborg.

Sveriges kristnande ur ett genusperspektiv. CD-uppsats i arkeologi,.