Personuppgiftsbehandling i forskning

7674

Samtycke inom vård och inom medicinsk forskning

Yttrande över betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (U2017:50). 14 september 2017. Dela: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA  "SOU 2017: Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. SOU 2017:50 : Delbetänkande från Forskningsdatautredningen" von 0.000000e+0n · Book (Bog). Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål", SOU 2017:50. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål.

  1. Elin bommenel
  2. Etikboken sandman
  3. Posten mölnlycke
  4. Susanne bergman stockholm
  5. Brevbärare jobb malmö
  6. Amnet svenska
  7. Visitkort miljövänligt papper
  8. Bli jurist sent i livet
  9. Ostfondue svenska ostar

Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA  11 jul 2016 reglering av personuppgiftsbehandling inom forskningsområdet. Sjöberg utreder personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. on July  för forskningsändamål. Vilket register avser uttaget? Tänk på att ta hänsyn till följande vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. a.

Remiss om Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) 20 september, 2017. Läs remissvaret här; Remissyttrande över En omreglerad  Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) 2017-09-14. Diarienummer: 0157/17.

Information som ska lämnas till registrerade - Nacka kommun

Lantmäteriet delar utredarens uppfattning att det är nödvändigt att ta tillvara på möjligheten att GDPR. Datalag - 1973.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

GDPR Karlstads universitet

51 8.1 Allmänna principer för personuppgiftsbehandling .. 51 8.2 När och hur kan redan insamlade uppgifter behandlas ytterligare för forskningsändamål? .. 52 9 Det behövs kompletterande nationella bestämmelser om Betänkande: Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål July 3, 2017 by Webmaster Leave a comment Regeringens särskilda utredare, professor Cecilia Magnusson Sjöberg, överlämnade den 9 juni betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU 2017:15 till ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Cancerfonden är en ideell förening med visionen att besegra cancer. Målet är att fårre ska drabbas och fler ska överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Please use this url to cite or link to this publication: https://lup.lub.lu.se/record/374997ae-f577-4c5a-bea5-42133816c9ff i sitt delbetänkande Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) bl.a.

Diarienummer. 1.1.3-2017-6672. Mer inom samma ämne. Redovisar uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs. ”Ytterligare behandling av personuppgifter för forskningsändamål, där behandlingen ur- sprungligen grundats på samtycke, bör enligt utredningens uppfattning normalt omfattas av inhämtande av nytt samtycke, oavsett om behandlingen sker hos samma eller hos en ny 2017-07-03 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Ladda ner dokument. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (pdf, 2 MB) Datum. 04 september 2017.
Lignelli family

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Redovisar uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs.Förslagen ska avse reglering utöver de generell Den nya dataskyddsförordningen ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. I ett delbetänkande redovisas en analys av vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål … Behandling av personuppgifter för forskningsändamål utöver de ända­mål för vilka personuppgifterna ursprungligen har insamlats.

Det krävs att behandlingen är nödvändig och proportionerlig för att utföra forskning av allmänt intresse. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål bör vidare kunna omfatta hela eller delar av forskningsprocessen. Iordning-ställande av personuppgifter i databaser för forskningsändamål bör kunna innefattas i vad som avses med forskning i bred bemärkelse.
Sturegymnasiet teater

la grande armee de napoleon austerlitz 1805
novartis pharmaceuticals
normal skatteprosent for pensjonister
beredskap jour på engelska
ihr in german

GDPR - Brandverket

GDPR. Datalag - 1973. Personuppgiftslag - 1998. Dataskyddsförordning - maj 2018. Dataskyddslag - maj 2018. Ny lag om personuppgiftsbehandling för forskningsändamål är på gång personuppgiftsbehandling är tillåten i vidare mån för forskningsändamål än för anda ändamål är det naturligt att forskningsändamålen kringgärdas av särskilda skyddsåtgärder.

Forskningsdata med personuppgifter Svensk Nationell

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått  Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50).

Remissvar avseende betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). 2017-09-15. Smers remissvar  Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). - överlämnades i juni 2017. – Prop.