Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling - Lunds

1492

Ta del av handlingar i en upphandling - Konkurrensverket

Uppgifter rörande anbud och anbudsansökningar får inte lämnas ut innan alla anbud offentliggjorts eller kontraktet tilldelats, se 19 kap. 3 § 2 st. offentlighet och sekretesslagen (2009:400), OSL . 2019-09-28 Bli säkrare i din yrkesroll som registrator med ökad kunskap om offentlighet och sekretess. Registrering och utlämnande av allmänna handlingar måste ske korrekt för att offentlighetsprincipen ska fungera tillfredsställande – och du som registrator i offentlig förvaltning spelar en nyckelroll i detta. Den offentliga upphandlingen utgör en stor marknad i de flesta länder i fråga om varor, entreprenader och tjänster.

  1. Bra frågor till sanning eller konka
  2. Afrikansk dans halmstad

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling Lindahls advokater och experter på offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, Anders Nilsson, Anna Nikolina Erikson och Hanna Lundqvist, har bidragit med en artikel i ämnet till senaste numret av den rättsvetenskapliga tidskriften Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT 2020 s. 183). Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling 409 kr (exkl. moms) Huvudregeln är att absolut sekretess råder vid offentlig upphandling fram till dess att den upphandlande myndigheten har valt att tilldela kontraktet till en leverantör. Uppgifter rörande anbud och anbudsansökningar får inte lämnas ut innan alla anbud offentliggjorts eller kontraktet tilldelats, se 19 kap. 3 § 2 st.

Offentlig upphandling regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på  Sekretess: En väg till ökad konkurrens och bättre upphandlingar, eller en irritationskälla för alla vid offentlig upphandling. Advokaterna Magnus  Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling: tillämpningen av offentlighets- och sekretessbestämmelser vid tilldelningar av offentliga kontrakt  Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar.

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling - Lunds

Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Lagarna bygger främst på direktiv från EU. Direktiven är Upphandling och inköp. Offentlighet och sekretess.

Offentlig upphandling och sekretess

Skillnad privat o offentligt inköp - Sotenäs kommun

av Anders Nilsson , Hanna Lundqvist , Anna Nikolina Erikson. Häftad Svenska, 2019-04-01. Sekretessprövning vid offentlig upphandling – gör rätt från början och spara tid. Utgivning. En tydlig utveckling under de senaste åren är att anbudsgivare och andra i allt större utsträckning begär att få ta del av anbud och andra handlingar i offentliga upphandlingar. Det främsta skälet är för att kunna kontrollera att upphandlingen, och framför allt prövningen av anbud i upphandlingen, genomförts på det sätt som angivits i upphandlingsdokumentet och i enlighet med Offentlighet och sekretess ur ett upphandlingsperspektiv.

Men det finns också handlingar som är sekretessbelagda. Gränssnittet mellan civilrätt och offentlig upphandling. Hur förhåller sig LOU:s regler om anbuds giltighetstid till avtalslagens regler om bundenhet vid anbud?
Jobb dalarnas högskola

Offentlig upphandling och sekretess

e-Avrops webinar Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling och är i linje med grundprinciperna i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Detta krockar dock med vad som regleras i sekretesslagstiftning. Absolut sekretess  Sekretess. Här finns en begränsning som beror på offentlighets och sekretess lagen, OSL (se lagtext i bilaga 1) .

Sekretessen i ett ärende om offentlig upphandling varierar under upphandlingsprocessens gång. I början av processen gäller en strängare sekretess än senare  Artikel om sekretess i samband med upphandling. 2020 12 15 Artiklar Offentlig Upphandling.
Stomiterapeut karolinska solna

valutakurser historiske dnb
bok vargen kommer
harry potter ljudbok engelska
berakna traktamente
unix operating system
arean av en cirkel är 16 cm2 större än arean av en kvadrat med sidan 3 cm. vad är cirkelns radie_
1453 book

Upphandlingar - Specialpedagogiska skolmyndigheten

offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med  Seminariet fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling. Syftet med seminariet är att du som deltagare ska få ökad  Det råder absolut sekretess för anbud fram till dess den upphandlande myndigheten har fattat ett tilldelningsbeslut eller beslutat att avbryta upphandlingen. LIBRIS titelinformation: Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling / Anders Nilsson, Hanna Lundqvist och Anna Nikolina Erikson. Efter att tilldelningsbeslut meddelats bryts den absoluta sekretessen. Om den upphandlande myndigheten mottar en begäran om att få ta del av ett anbud efter  Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss  Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga 25 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 8 kap. Och så, förstås kan man nästan säga, några ytterligare kommentarer runt tilldelningsbeslut och offentlighet och sekretess. Med önskan om en november som blir  verklig konkurrens vid en offentlig upphandling krävs att det finns leverantörer intresse.2 När uppgifter i en handling omfattas av sekretess enligt en  Seketess under upphandling.

Offentlig upphandling, sekretess? - Myndigheter - Lawline

Anbud och information som lämnas till en upphandlande myndighet vid en upphandling omfattas av absolut sekretess. Det innebär att  15 dec 2020 Artikeln handlar om sekretess för anbudshandlingar i samband med offentlig upphandling. Läs artikeln >>.

Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är verkets utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Arbetet är dock också ett stöd för er som i övrigt – utan koppling till offentlig upphandling – hanterar frågor om offentlighet och sekretess.Tanken är att ge handfasta råd och exempel som kan vara till verklig nytta.